Övriga tjänster

Besiktning, renovering och service av skyddsrum

Skyddsrum Dalarna

Välkommen till ITEM Installationsförvaltning AB

Om oss

Skyddsrum Dalarna

ITEM Installationsförvaltning AB

Org.nr: 556503-1357